San Bao   |   Eeuwfeeststraat 2 3400 Ezemaal (B)   |   +32 (0) 16 78 26 86   |   Contact

San Bao Instituut voor balans en natuurlijk leven

Kirlianfotografie

Kirlianfotografie maakt energetische storingen in het lichaam zichtbaar.

Kirlianfotografie –  Energetische gezondheidsanalyse

Kirlianfotografie maakt energetische storingen in het lichaam zichtbaar.
We gebruiken de kirlianfotografie als analyse-methode om de hoeveelheid en intensiteit licht dat het lichaam uitzendt, onze levensenergie, vast te leggen op een vel fotopapier. Dit gebeurt door een afdruk te maken van de vingertoppen en tenen, de plaats waar de begin- en eindpunten van de energiebanen van het lichaam liggen.

De op de kirlianfoto zichtbaar geworden informatie- en energiestroom van organen en lichaamssystemen geeft ons de mogelijkheid om de oorzaak van een klacht vast te stellen.

We krijgen informatie over ons lichaam, geest en onze emoties.

• Het fysieke lichaam om te handelen
(pijnen, gespannen zones, ongemakken, stoornissen, belastingen )
• Het mentale lichaam om te denken
(overtuigingen, conflicten, gedrag, communicatiestoornissen )
• Het emotionele lichaam om te voelen
(niet lekker in je vel zitten, hoge gevoeligheid, overheersende emotie)

Met deze techniek kom je meer te weten over jouw energiebalans en krijg je inzicht in de verbinding tussen lichaam en geest. Het wijst ook de weg naar de juiste behandeling omdat je informatie krijgt op welk niveau het probleem zich afspeelt.

Uw huidige conditie en erfelijke aanleg wijzen ons de weg naar de juiste behandeling. Door na een behandeling een controle foto te maken is te zien of de behandeling aanslaat of bijgestuurd dient te worden.

** Deze analyse-methode vervangt geen reguliere diagnose maar dient als aanvulling, vanuit de oorzaak van het probleem op weg naar herstel van het lichaam en geest.

Leer zelf een kirlianfoto analyseren

Ben je werkzaam als gezondheidsprofessional en wil je graag je cliënten begeleiden door hun  energiesysteem te analyseren?
Dan is de opleiding Kirlianfotografie volgens Peter Mandel een mooie aanvulling.

De fases in de kirlianfoto

De harmonie-fase:
optimale balans tussen lichaam, ziel en geest

De endocriene fase:
verminderde energie, het lichaam kan niet meer optimaal functioneren

De toxische fase:
reactie van het lichaam , verminderde eliminatie met opstapeling tot gevolg

De degeneratieve fase:
energetische starheid in structuren en in de informatieverwerking van het lichaam

Het ontstaan van de Kirlianfotografie

EEA Biofoton Scan

1880 is ongeveer het jaar van het begin van de esoterie. In de 18e eeuw ontwikkelde Georg Christoph Lichtenberg de basisvorm ervan met zijn ontdekking van de ‘figuren van Lichtenberg’. Begin jaren 1900 ontdekte een engelse arts Dr. Walter Kilner dat men door een speciaal gekleurde glasschijf de aura van een persoon kon waarnemen. Hij deed hiernaar onderzoek en ontdekte dat de aura van een persoon veranderde van kleur en straling bij ziekte, stemmingsveranderingen, magnetiseren enz. De meest doorslaggevende ontdekking op dit gebied was van het Sovjetpaar Semjon en Valentina Kirlian. Zij ontwikkelden de elektrofotografie met een hoogfrequentieveld waarmee men van levende objecten energie-uitstralingen in een elektrisch veld kon waarnemen zonder dat dit voor het organisme gevaar opleverde. Dit verschijnsel is men gaan vastleggen op fotopapier : kirlianfotografie Men is er nog altijd niet uit hoe men het beeld noemt wat er op een kirlian-foto verschijnt. Stralingskanalen ? De esoterische aura ? Gefascineerd door de verschillen van uitstraling op de kirlianfoto’s heeft Peter Mandel onderzoek verricht en is hij samen met zijn broer verbanden beginnen waar te nemen tussen een kirlianfoto (uitstraling van vingers en tenen) en de energiekanalen (meridianen) beschreven in de klassieke acupunctuur. Zelfs de gehele Chinese filosofie was toe te passen op een kirlianfoto. Nieuwe onderzoeken, zoals het biofotonenonderzoek van Prof. Dr. F.A. Popp, proberen de fenomenen van hoogfrequente beelden te verklaren. De analyse van hoogfrequente beelden van vingers en tenen om de ladingsdichtheid van de huid te analyseren, is een unieke benadering is voor analytische evaluatie in de holistische gezondheid. 

Peter Mandel is de kirlianfoto gaan onderverdelen in verschillende sectoren, als het ware een hele topografische kaart, en de in deze sectoren voorkomende fenomenen gaan interpreteren rekening houdende met de individuele situatie van een persoon. Er kwamen hier buitengewone goede resultaten aan het licht, en tot op heden komt er nog steeds meer informatie en worden verbanden ontdekt die bijdragen aan de evolutie van de kirlianfotografie, zowel op energetische fysiek – psychologisch – mentaal vlak. De voeten geven overwegend meer informatie over de fysieke toestand van een persoon, terwijl het psychologische aspect meer in de vingertoppen tot uiting komt.

Deze methode wordt de ‘Energetische Emissie Analyse’ : EEA genoemd.